Kartlägg era normer

Det pratas mycket om normer nu för tiden, och mycket missförstånd finns. Vi på Add Gender utgår från en normmedveten ansats vilket innebär att vara medveten om att normer finns och se vilka konsekvenser som normerna får. Men det är inte detsamma som att vara kritisk till normers existens. Normer hjälper oss också att fungera tillsammans. Vi tror på det goda exemplet och på att lyfta fram styrkor när man lokaliserar brister och se hur styrkorna kan överbrygga svagheterna. Normkartläggningar, där vi kartlägger normer på en arbetsplats eller i en grupp och ser vilka mönster de bildar, är en bra plattform att fatta beslut utifrån.

För normer ser olika ut på olika ställen, och det gäller att vara medveten om vad man själv tar med sin in i något när man arbetar med normer. Just nu arbetar till exempel jag i ett projekt där vi undersöker normerna på en fritidsgård. Jag märker att jag som kommer från en vit medelklassbakgrund tar med mig en förståelse av normer som inte alltid är applicerbar på miljön jag befinner mig i. På gott och ont naturligtvis, för som sagt var, normer är även med och skapar samhörighet och gemenskap så det som undersöks är snarare vilka som utesluts och hur och vad vi kan förändra för att inkludera fler.

Är du intresserad av att kartlägga normer kan du börja med hjälp av checklistan nedan, vi hjälper er gärna att gå vidare och skapa strategier för att arbeta framåt.

Vår övertygelse är att du vet vad som är bäst för din organisation om du bara har rätt beslutsunderlag. Ur Add Genders fältkodex, punkt fyra: Vi hjälper dig att navigera men rodret är ditt.

Frågor att ta med sig i processen

  • Blir enskilda individer representanter för en hel grupp?
  • Pratas det om vissa grupper i ”dem”-form?
  • Tillskrivs individer förväntade egenskaper i någon form?
  • Uppstår en avvikarposition?
  • Vad ger det för konsekvenser?
  • Vem gynnas av detta?
  • Hur samspelar den här normen med andra normer?
  • Vilken makt ges till vem och vilken makt försvinner från vilka?