Om Add Gender

Vi på Add Gender är normingenjörer som undersöker våra uppdragsgivares formella och informella strukturer för jämställdhet och mångfald. Vi tolkar och rekonstruerar dem med utgångspunkt i företagets affärsidé, kundsegment och medarbetare. Alltid utifrån det som redan fungerar bra i verksamheten. På så sätt bygger vi upp mer tillåtande arbetsplatser, starka varumärken och hållbara affärsmodeller.

Bakgrunden till normingenjör

Det vetenskapliga underlaget för hur identitet, genus och normer skapas i organisationer har de senaste åren exploderat. Samtidigt är det långt ifrån tillräckligt som tas till vara på i arbetslivet. Trots detta är behovet av att förstå sig på och utveckla hållbara värderingar och ett inkluderande ledarskap större än någonsin.

På denna insikt grundades 2008 Add Gender av Pernilla Alexandersson, en genusvetare med visionen att ta genusvetenskapen ut från den dammiga akademiska korridoren och in i företagens vardag. Läs om vår resa från jämställdhetsexpert till normingenjör här.

Sedan dess har vi på Add Gender utvecklat jämställdhetsplaner, kartlagt organisationers värderingar och möjliggjort inkluderande ledarskap och mångfald i flera organisationer. Vår önskan om att bli en strategisk partner för verksamheter inom både offentlig och privat sektor har blivit verklighet. Det här är vår blogg där vi berättar mer om vårt verksamhetsområde.

Certifierade normingenjörer möjliggör arbete på hemmaplan. För dig som vill ta del av Add Genders kompetens och erfarenhet kan du gå en spetsutbildning för att bli certifierad normingenjör. Detta möjliggör för dig att investera i en kompetenshöjning för nyckelpersoner, så att du kan äga och leda frågorna på hemmaplan.

 

Logotyp-Add-Gender-utan-tagline