Från jämställdhetsexpert till normingenjör

Think Tank #JennySoep
Illustration av @jennysoep #jennysoep drawing the experience från Add Genders Think Tank på palatset Hallwyl augusti 2015

Jag skulle kunna börja som brukligt – med att hälsa dig välkommen hit till Add Genders nya blogg: Normingenjörerna.

Men jag börjar inte alls där, utan jag skulle vilja ta med dig på en resa. En livsresa som började för över 150 år sedan. 1844 föddes grevinnan Hallwyl. Korkskruvslockar och rosa klänning med snörmidja kännetecknar porträttet som målades av henne då hon gifte sig, idag hängandes i palatset Hallwyls trapphus. Många år senare beställer grevinnan ett nytt porträtt. En vuxen mogen kvinna, mitt i ett samhälle under omdaning, kanske inte så olikt den tiden vi lever i just nu? En krympande och samtidigt expanderande värld med osäkerhet och kriser samtidigt som framtidstron och innovationsförmågan sprudlade. Det är ett modigt porträtt, ska ni veta, som grevinnan själv valde att kanske på ren envishet att hänga upp i männens cigrarrum – för att påminna dem om att frigörelsen var nära?

Hennes livsöde är inte minst spännande i relation till det vi på Add Gender kan bäst: att förstå genus och kön och hur det för föränderligt. Vad det innebar att vara och leva som kvinna förändrades radikalt bara under hennes livstid.

Hon förflyttade sig själv själsligt från trapphuset till maktens rum.

Add Genders förflyttning från experter till ingenjörer

Vi vill förflytta oss själva och den kompetens vi har om genussystem från universitetets dammiga korridorer rakt in i affärsmodellen. Vi är samhällsentreprenörer och vi vill inte först och främst tjäna pengar utan vår mission är att påverka.

Att tolka vår tid, att förstå sammanhang och hjälpa andra att förstå detsamma. Att skapa ett mervärde med vår kompetens och våra ambitioner. Att aldrig ta saker och ting för givet. En annan kvinna som ständigt inspirerar oss på vår resa är kanske en av världens främsta tänkare: Virginia Woolf som föddes några årtionden efter grevinnan: 1882.

”Framtiden är mörk, och det är på det hela taget det bästa en framtid kan vara, tror jag” skrev Virginia Woolf i sin dagbok den 18:e januari 1915, när hon var nästan 33 år gammal. Första världskriget började förvandlas till ett hemskt kaos i en aldrig tidigare skådad omfattning, som skulle pågå i åratal.

Men det Woolf skrev handlade om hennes egen framtid eftersom hon just vid tidpunkten var på väg att återhämta sig efter en väldigt påfrestande tid. Hennes sätt att hålla hoppet uppe var att påminna sig själv om att det okända inte behöver förvandlas till det kända genom falska förutsägelser.

Det är en hyllning av det vi alla är rädda för: mörkret, osäkerheten, det ickekonkreta, en påminnelse om vikten av gåtfullhet och om modet att ge sig ut i den. Entreprenören är som en upptäckare, vi dras till det där ”tror jag”. Vi gör liksom Hallwyl och Virgina Woolf en världsomsegling utanför kartorna. Vi styr ständigt mot där det är mest motstånd och där vågorna står som högst, där ingen annan seglat. Med oss på vår resa har vi ett väldigt modigt team.

Vårt teams samlade normkompetens är det som spelar roll

Add Genders team bygger på samarbetsavtal där vi är som ett enda stort skepp där vår besättning själva väljer om de vill resa med oss eller inte, och vad de vill bidra med. Det är en ganska stor risk på ett sätt, vi vet inte om vi kommer kunna leverera imorgon. Samtidigt så vet vi det, för det är inte vem som helst som hoppar på det här skeppet. Det är energiska människor med höga ambitioner och stark upptäckarlust.

På så sätt blir vår resa också ett sätt att omskapa vad det innebär att driva ett företag i Sveriges näringsliv idag. Add Gender har alltid för mig varit mer än ett företag eller ett varumärke. Det är ett verktyg för att förändra världen och omdefiniera vad kön betyder, vad företagande betyder, vad en kvinna som driver företag betyder, ja varför inte vad en entreprenör eller vad en vd betyder.

Att vara det vi är på Add Gender är därför mer av en livsstil där vi ifrågasätter normer kring försäljning, ekonomistyrning och konsultrollen. Vi ser denna ”omvärldssegling” som något som skapar mervärde för våra kunder på flera sätt, dessa upptäckar-ambitioner är innovativa och givande för alla som är delaktiga på resan.

Vi lanserade begreppet jämställdhetsexpert 2011, då baserat på att jämställdhet var till stor del en åsiktsfråga och inte ett faktaområde. Vi ville visa att det faktiskt baseras på en expertis. Idag har rollen jämställdhetsexpert blivit etablerat, men ordet jämställdhet har blivit för snävt, genus handlar inte bara om kvinnor och män utan framförallt om normer. Dessa normer korsas i sin tur av föreställningar kring andra identitetsgrunder, såsom etnicitet, könsidentitet och könsuttryck, sexuell läggning, religion eller annan trosuppfattning, funktion och ålder. Det är detta nät Add Genders medarbetare är experter på, att både tolka och omformulera så att det ska passa organisationens syfte på bästa sätt. Det är vår samlade normkompetens som spelar roll för våra kunder, vilka består av människor.

Vi är normingenjörer!

Vi har insett att vi inte längre trivs i rollen som experter, utan vi har blivit mer ödmjuka med vårt uppdrag. Vi vill med vår kunskapsbas guida våra kunder i deras arbete med att bygga sin organisations värden och ageranden. Vi är med andra ord normingenjörer.

Vi hoppas att vår nya position ska hjälpa oss att möte de utmaningar och möjligheter vi står inför, såhär 100 år senare från Woolfs och Hallwyls omskakande livsöden.