Reklamombudsmannen behöver din hjälp!

Frida Stjernholm är Add Genders marknadschef samt ledamot i Reklamombudsmannens Opinionsnämnd (RON). Hon förklarar vad Reklamombudsmannen är, dess uppdrag och hur du gör för att anmäla reklam som du misstänker bryter mot marknadsetiska regler.

Reklamombudsmannen är en stiftelse skapad av svenskt näringsliv i syfte att vara en självreglerande verksamhet som säkerställer att all kommersiell marknadsföring håller en hög etisk nivå. Detta görs genom utbildning, vägledning och prövning av reklam som misstänks bryta mot gällande regelverk.

Vem som helst kan anmäla reklam till Reklamombudsmannen (RO). Det gör du via ett formulär på hemsidan. Det finns flera olika anmälningsgrunder – det kan bland annat vara att reklamen är vilseledande, har bristande reklamidentifiering, är stötande, könsdiskriminerande eller diskriminerande på annat sätt. Anmälan prövas då mot Internationella Handelskammarens (ICC:s) Regler för Reklam och Marknadskommunikation.

Reklamombudsmannens arbetsgång

I första steget är det Reklamombudsmannen som prövar ärendet. Om praxis saknas eller det råder osäkerhet kring ett beslut går dock ärendet vidare till något som kallas Reklamombudsmannens Opinionsnämnd (RON) – där jag är ledamot. Nämnden bedömer alltså de fall där det inte finns någon praxis, när inget liknande prövats förut och då det råder osäkerhet om ifall reklamen ska frias eller fällas enligt ICC:s regler.

I Opinionsnämnden, som består av 22 ledamöter, finns en bred och djup kompetens inom bland annat juridik, marknadsföring, annonsering och diskrimineringsfrågor. Med dessa olika kompetenser samlade kan nämnden skapa ny praxis för prövning av reklam.

Vi som arbetar inom Reklamombudsmannen har alltså en viktig uppgift i att se till att marknadsetiska regler hålls och att agera när reglerna bryts. Men vi behöver din hjälp! Du kan hjälpa oss att utföra vårt uppdrag genom att hålla ögonen öppna och anmäla all reklam du anser inte håller tillräckligt hög standard. På så vis arbetar vi alla tillsammans för ett bra reklamklimat! Läs gärna mer och följ våra beslut på vår hemsida.

Frida Stjernholm
Marknadschef Add Gender och ledamot i RON

AddGender

AddGender