Sluta raljera om mansdagen

Om kampanjen #SheforHe och hur vi reagerar instinktivt

Som många vet så är 8:e mars den internationella kvinnodagen. Redan 1910 lade Clara Zetkin fram idén om en internationell kvinnodag. Detta gjorde hon på den internationella socialistiska kvinnokonferensen i Köpenhamn. Det som verkligen har gett den Internationella kvinnodagen dess legitimitet över hela världen och över politiska gränser är FN:s erkännande. År 1977 antog FN:s generalförsamling en resolution som rekommenderade ett allmänt firande av en internationell kvinnodag och 1980 slog de fast just den 8:e mars. I Sverige idag innebär det ofta att företag och organisationer lyfter frågor om kvinnors situation och rättigheter på antingen arbetsplatsen som sådan eller ute i världen. En del ger pengar till organisationer som kämpar för kvinnors rättigheter och en del ordnar eller deltar på demonstrationer.

Internationella mansdagen den 19:e november
Hur kommer det sig då att vi idag firar internationella mansdagen? Dagen har funnits på olika datum redan sedan 1992 och idén om att skapa en sådan dag finns det spår av ända tillbaka till 60-talet. På Trinidad och Tobago bildades en mer organiserad IMD-grupp av en man vid namn Jerome Teelucksingh i början av 2000-talet. Denna grupp formulerade 2009 de officiella ståndpunkterna för hur dagen skulle uppmärksammas och att det blev just den 19:e november berodde på att Jeromes pappa fyllde år då.

Målen med internationella mansdagen är enligt IMD-gruppen:
– Att lyfta fram positiva förebilder som är män
– Att fira mäns positiva bidrag till samhället
– Att fokusera på mäns hälsa och välbefinnande
– Att visa på diskriminering av män inom olika områden
– Att förbättra och lyfta fram jämställdheten mellan män och kvinnor
– Att skapa en tryggare, bättre värld där alla människor kan vara trygga och ha möjlighet att nå sin fulla potential.

I Sverige och många andra länder skapar dagens existens debatt. Och det är bra, för det är ju vad dagen ska finnas till för. Det som är tråkigt är att vi främst verkar fastna i att diskutera om dagen ska finnas eller inte och det pågår en del förlöjliganden. Min kollega på Add Gender, Jenny Claesson, är idag med i DN som har konkretiserat fem olika påståenden om internationella mansdagen. Jag rekommenderar att läsa den artikeln för den som vill hänga med.

”Nej, för alla andra dagar är dina”
Jag försöker hela tiden tänka såhär: kan jag förklara och stå för något inför min son så är jag på rätt väg. Om jag säger till honom nu den 8:e mars att det är en speciell dag för att uppmärksamma kvinnors situation runtom i världen och sen frågar han: ”finns det ingen dag för mig som pojke?” Då kan jag antingen svara: ”nej, för alla andra dagar är dina” eller så kan jag svara ”jo, det finns det, den 19:e november, då kan vi exempelvis prata om varför den där läkaren sa att det var bra att du slutade gråta så snart efter sprutan du fick… samtidigt som mamma tjatar om att det är bra och skönt att gråta när det gör ont.” Då ser jag framför mig att han kommer nicka och ett nytt sätt att diskutera jämställdhet kommer att ta vid.

I vår ojämställda värld måste vi se alla kön som både en del av problemet och en del av lösningen. Polariseringen i debatten låser oss istället för att frigöra vår förmåga. Vi måste gemensamt addera män till förändring.

På tal om det, du missar väl inte att vi på Add Gender förverkligar Sveriges första ledarskapsprogram inom jämställdhet 2016, exklusivt för män? Läs mer om det på www.addmentochange.se.