Den bögiga rösten – hur omedvetna fördomar påverkar rekryteringen

I en nyligen publicerad undersökning konstateras att den man som har en feminint kodad röst och kroppsspråk, och kvinnor som har manligt kodat kroppsspråk, utsätts för diskriminering på arbetsmarknaden. Detta beror, enligt forskarna, på att den som möter personen lätt faller för stereotyper och gärna utgår från en ”gaydar”, det vill läsa läser personen som homosexuell.

Diskriminering är när någon behandlas sämre med grund i någon av de sju diskrimineringsgrunderna (där sexuell läggning ingår). Hur kommer diskrimineringen in i det hela, undrar nu den uppmärksamma läsaren? Att vi uppfattar personer på ett visst sätt betyder ju inte nödvändigtvis att vi behandlar dem sämre.  För att svara på det kan vi gå till ett annat forskningsresultat, från Linnéuniversitetet och Mats Hammarstedt, professor i nationalekonomi.

– Om man ska sammanfatta läget så är inkomsterna bland icke heterosexuella män lägre än för heterosexuella män och om man tittar länsvis så samvarierar attityder och inkomstskillnaderna. Det vill säga ju sämre attityd mot homosexuella, ju större löneskillnader och desto sämre chans för den homosexuella att få jobb. Det är statistiskt säkerställt.

Så sa Hammarstedt när jag intervjuade honom för några år sedan, och sedan fortsatte han:

– Det är även så diskriminering mot homosexuella män slår mer i manliga yrken, ju fler män det finns desto större risk att bli diskriminerad. Det är samma för icke heterosexuella kvinnor i kvinnodominerande yrken. Det ger en ny dimension av könsskillnader och den könssegregerade arbetsmarknaden.

Mats Hammarstedt

Bild på Mats Hammarstedt, från Linnéuniversitets hemsida

Det är alltså så att könsmönster påverkar rekryteringen för den man som uppfattas som feminin i en bransch som domineras av en viss form av maskulinitet, och vice versa. Det här är i sig något som inte sker medvetet utan bygger på omedvetna fördomar som vi alla bär med oss, på normer som vi inte ser förrän något får oss att märka dem. Det här är vad vi på Add Gender synliggör och arbetar med, och vad jag som specialist på HBTQ-frågor gärna kommer och pratar och hjälper till att kompetenshöja kring. Att jobba med förändring och normer kan vara utmanande, men det är också en form av upptäcktsfärd där man får nya perspektiv och verktyg genom livet.