Normkompetens

Varför är normkompetens viktigt för att nå jämställdhetsmål?

Jo idag definieras jämställdhet som att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Det talas om rättigheter, skyldigheter och möjligheter. De första två, rättigheter och skyldigheter har vi kommit långt med, det finns inte så många områden där rättigheter och skyldigheter skiljer sig åt för kvinnor och män. Vi kan för det mesta samma yrken och är lika inför lagen ( i alla fall på pappret). Det är det tredje möjligheter som är intressant och i förlängningen upplevda möjligheter.

Vilka möjligheter ser vi för oss själva? Här kommer frågor om förebilder och (företags)kultur in, vad finns det för tyst kunskap i samhället? På din arbetsplats? I din familj? Vilka förväntningar finns?

Det där som alla vet men ingen säger, det är normer. Hur vi hälsar på varandra, hur vi beter oss, vad vi har på oss. Att börja kika på hur de ser ut och om de i vissa fall begränsar oss är att skaffa sig normkompetens. Genom att inventera dem så kan vi också se vilka som behöver förändras.

Ofta upptäcker vi normer först när någon bryter dem. Då blir ofta den som inte ser eller förstår normen den som blir konstig eller avvikande. Genom att prata om normer synliggör vi dem innan någon ”gör fel” och riskerar att bestraffas eller anses avvikande.

Din normkompetens ser helt enkelt till att kratta manegen för fler och ger dig en ibland lite obehaglig men ack så nyttig spegel för vilka normer du lever efter.