Kön kön kön

Några fakta kring kön att ta med sig in i diskussioner om kön med släkt och vänner på semestern eller att ha i tanken när du läser artiklar om transpersoner nu i pridetider.

Det är lätt att tro att kön är något enkelt och av naturen givet men det är faktiskt så att naturen är rätt komplicerad när vi tittar närmare. Kön är egentligen flera saker också. Vi brukar dela in det i biologiskt kön (det du tilldelades när du föddes) och juridiskt kön (vi har endast två i Sverige, kvinna eller man). Biologiskt kön är inte alltid lätt att fastställa, vi använder könshormoner, kromosomer och genitalier för att dela in människor och det är inte alla som enkelt låter sig sorteras (läs mer om det här). Så förmodligen behöver vi fler sätt att kategorisera kön framöver, kanske en skala snarare än fasta positioner?

gender

Utöver detta har vi alla en könsidentitet, alltså så som vi själva uppfattar vårt kön (kvinna, man, både och, inget av det) och till det kommer ett könsuttryck, hur vi väljer att uttrycka oss (och vårt kön). Till exempel har jag långt hår och idag nagellack något som kopplas oftare till kvinnor (även om det förändras över tid och kan komma att se annorlunda ut i nästa generation och också i andra kulturer). Könsidentiteten är det bara du själv som kan bestämma du vet bäst vem du är. Om jag identifierar mig som kvinna är jag kvinna (och har alltid varit) därför är det också problematiskt att tala om att någon byter eller har bytt kön.

Vår könsidentitet och vårt könsuttryck är skyddade i Diskrimineringslagen vilket konkret innebär att vi inte får bli sämre behandlade även om vi skulle ha en könsöverskridande könsidentitet eller uttryck. Men könsöverskridande menas att det på något sätt överskrider våra förväntningar eller bryter normer kring kön. Exempelvis kanske det skulle ses som könsöverskridande att ha både helskägg och läppstift eller att ha klänning om du har en könsidentitet som man (dock är sammanhang också avgörande för vad som förväntas).

Så när vi pratar om kön så är det viktigt att vi ser till att alla dessa delar av kön får plats och att vi inte glömmer att könsidentiteten – så som du själv identifierar dig i förhållande till kön – är det som är överordnat i att bestämma ditt kön.