När är kön relevant?


I vår bransch händer det ofta att deltagare vid föreläsningar säger saker som: ”men vi är ju alla människor varför ska vi hålla på att prata om och mäta kön? Varför är det viktigt?” Det kan kännas gammeldags och konserverande att räkna antalet kvinnor och män på till exempel ledande position. Dessutom tillkommer kruxet att alla människor inte får plats i kategorierna kvinna och man. Så varför tjatar vi om kön?

Mitt svar är oftast, på grund av de mönster som framträder när vi gör det. Om mönstren vore mer logiska (utifrån utbildning, kompetens och liknande) så hade kön inte varit relevant. Men de mönster som framträder är så intressanta att det trots utmaningarna med könsuppdelad statistik fortfarande är relevant att mäta kön. Dessutom får och ska vi enligt lag (kolla på SCB) dela upp statistik i dessa kategorier.

Men när annars är kön relevant? Jag skulle vilja att ni alla tittar er omkring och funderar på när vi väljer att köna saker. Varför är det relevant att säga kvinnlig fotbollsspelare? Manlig sjuksköterska?

De allra flesta av oss könar titlar eller lägger till kön när det egentligen inte behövs. Det är intressant utifrån normer. Detta sker när vi uppfattar något som ovanligt.

Ibland blir detta nästan lite putslustigt, som till exempel i dagens Resumé där det finns en artikel om hur Youtube är på jakt efter kvinnor (som om vi är ett villebråd att jaga) och att de tar hjälp av FN. Inget konstigt med detta, trots att Youtube är en öppen scen så är könsbalansen snedvriden, fler män än kvinnor laddar upp material. Det är absolut intressant att förändra. Dock förbryllar taggarna mig lite. Resumé har valt att tagga artikeln så här:

Skärmavbild 2016-03-04 kl. 14.47.28

Förhoppningsvis är det på grund av den stundande internationella kvinnodagen och deras förhoppning att ivriga journalister och bloggare kommer att söka efter projekt och exempel värda att lyfta då. Men egentligen tror jag nog bara att det här skedde omedvetet. På samma sätt som vi säger kvinnlig chef av bara farten.

Jag blir alltid lite nyfiken när någon väljer att skriva ut kön. Det betyder alltid något. Och just när det kommer till kvinnor så blir jag extra vaksam och i detta fall känns det som om taggen motverkar hela syftet. Här skulle jag faktiskt säga att Resumé konserverar en tanke om att kvinnor i sammanhanget är något oväntat, något som behöver benämnas specifikt.

Kvinnor är mycket vanare att klumpas ihop till en grupp än vad män är. Därav bland annat reaktionen ”inte alla män!” när män som grupp ändå omnämns. Jag uppmanar er alla att bli nyfikna och se er omkring, hur och när definieras kvinnor och män som grupper? I vilka sammanhang skulle en artikel om Youtube taggas med ”män”?